De opzet van het Nederlands Kampioenschap Disc Golf 2019

De beste man en vrouw worden (senioren) Nederlands Kampioen Disc Golf 2019. Per leeftijdscategorie (naar PDGA leeftijdscategorieën) wordt een NK Disc Golf titel uitgereikt als er minimaal vier deelnemers in de betreffende leeftijdscategorie mee doen.

Voor zowel de dames als de heren gelden de volgende leeftijdscategorieën:

Junioren tot en met 18 jaar (geboren in 2001 of later)*
Senioren 19 tot en met 39 jaar (geboren in 1980 tot en met 2000)
Masters 40 jaar of ouder (geboren in 1979 of eerder)
Grand Masters 50 jaar of ouder (geboren in 1969 of eerder)
Senior Grand Masters 60 jaar of ouder (geboren in 1959 of eerder)
Legends 70 jaar of ouder (geboren in 1949 of eerder)

* Eventueel worden per 3 jaar jonger leeftijdsgroepen gemaakt (t/m15 jaar,t/m12 etc.)

 

NK disc golf toernooiregels

Er wordt gespeeld volgens de geldende spelregels voor disc golf.  Tijdens de players meeting kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden.

Voor dit NK geldt:

Het uitgangspunt is dat de beste spelers (M/V) strijden om de titel Nederlands Kampioen Disc Golf. Deze NK titel gaat naar de beste man en de beste vrouw van Nederland, ongeacht leeftijd. Daarnaast zijn titels te verdienen per leeftijdscategorie.

 • In een open divisies (ongeacht leeftijd) wordt door mannen en door vrouwen gespeeld om de titel Nederlands Kampioen Disc Golf (jaar). De beste vrouw en beste man worden de Nederlands Kampioen Disc Golf 2019.
 • Er worden voor mannen en vrouwen divisies gevormd naar leeftijdscategorieën. De beste in een leeftijdscategorie wordt voor die leeftijdscategorie ook Nederlands Kampioen Disc Golf.
  • Er wordt aangesloten bij gangbare (PDGA) leeftijdscategorieën (van jeugd tot legends zeg maar)
  • Bij minder dan vier deelnemers in een divisie naar leeftijdscategorie wordt er geen NK titel uitgereikt.
   Merk op dat er geen onderscheid gemaakt wordt in de door PDGA gehanteerde indeling Amateurs en Professionals. Het gaat alleen om divisies naar geslacht en leeftijdsgroep.
 • Het NK Disc Golf wordt georganiseerd onder auspiciën van de NFB.
 • Het NK Disc Golf is bedoeld voor Nederlandse of in Nederland wonende disc golfers. Nederlands Kampioen kan een speler alleen worden met een Nederlands paspoort, of als een speler aantoonbaar minimaal 2 jaar in Nederland woont.
 • Deelnemers moeten lid zijn van de NFB. Alle NFB-leden kunnen meedoen. Een PDGA-lidmaatschap is niet nodig.
 • Het toernooi en de course wordt ingericht voor de beste spelers. De opzet van de course zal vergelijkbaar zijn met de eisen die gesteld worden aan de courses die onderdeel uit maken van de NFB Disc Golf National Tour.
 • Tijdens het NK Disc Golf worden minimaal 3 rondes van 18 holes gespeeld, op een zaterdag (2 x 18) en een zondag (1x18). Aansluitend wordt opzondag de finale van 9 holes gespeeld voor de open divisies vrouwen en mannen. Deze spelers moeten recht hebben om het Nederlands Kampioen te mogen winnen. Zijn er minder dan 6 spelers dan wordt geen finale gespeeld.
 • Per leeftijdscategorie kunnen ook finales gespeeld worden.
 • Gelijke standen (voor het bepalen van de finaleplekken of voor de nummers 1, 2 3 in de finales) zullen worden gebroken door een ‘sudden death’ op van te voren vastgestelde holes.
 • Om de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden wordt de deelnemersbijdrage niet voor eventueel prijzengeld gebruikt maar puur ter compensatie van organisatorische kosten zoals prijzen, de PDGA-licentie, faciliteiten etc.